12 lipca 2024

olkuszwoda.pl

Dominika Olkusz-woda. Eksperst inwestycyjny

Czy warto inwestować w fundusze gwarantowane?

„W ostatnim czasie nastąpiło ożywienie zainteresowania funduszami gwarantowanymi, zainteresowanie, które wydawało się uśpione. Wielu inwestorów przenosi swoje pieniądze z funduszy mieszanych lub pieniężnych, które ucierpiały w zarządzaniu głównie ze względu na środowisko niskich stóp procentowych, a nawet w wielu przypadkach poniosły straty; duża część tych pieniędzy trafiła do funduszy gwarantowanych, rodzaju produktu, który jak sama nazwa wskazuje, gwarantuje w terminie całość lub większość zainwestowanej kwoty.

Ale czy fundusze gwarantowane to naprawdę dobra opcja? Podobnie jak w pozostałych kategoriach, jest tu wszystkiego po trochu: funduszy doskonałych, przeciętnych i złych. Jednak ze względu na unikalne cechy tego produktu, warto poświęcić kilka minut, aby poznać je lepiej i dowiedzieć się, czego możemy się po nich spodziewać.

O jakich aspektach należy pamiętać przed zainwestowaniem w fundusz gwarantowany?

Prowizje

Jedną z największych wad za które tradycyjnie obwinia się fundusze gwarantowane jest to, że opłaty za zarządzanie są bardzo wysokie, w wielu przypadkach maksymalne dozwolone przez prawo. Prawdą jest, że w najnowszych opcjach opłaty są bardziej umiarkowane, ale nie powinniśmy zaniedbywać ich dokładnej analizy.

Oprócz opłaty za zarządzanie, ważne jest również przeanalizowanie, czy w momencie subskrypcji fundusz znajduje się w początkowym okresie marketingowym. W przeciwnym wypadku podmiot mógłby pobierać opłatę abonamentową, która w niektórych przypadkach może sięgać 5%.

Termin

Fundusze gwarantowane są zazwyczaj strukturami długoterminowymi, zwykle od 5 do 7 lat. Jedną z wad jest to, że jeśli wycofamy nasze pieniądze przed upływem tego terminu, możemy być narażeni na wysokie opłaty za wcześniejszy wykup.

Gwarancja jest zazwyczaj udzielana tylko wtedy, gdy fundusz jest utrzymywany do końca, więc jeśli będziemy potrzebować pieniędzy wcześniej, możemy narazić się na straty, których nie przewidzieliśmy, decydując się na inwestycję w „gwarantowany” fundusz.

Płynność finansowa

Chociaż fundusze gwarantowane mają zazwyczaj długi termin zapadalności, większość z nich oferuje okna płynności.

Musimy sprawdzić, czy są i czy w tych oknach można wypłacić pieniądze bez prowizji. Fundusz będzie tym bardziej płynny, im więcej okien płynności oferuje. Jest to kolejny istotny aspekt, zwłaszcza jeśli istnieje możliwość konieczności wykupu pieniędzy przed terminem zapadalności.”