22 kwietnia 2024

olkuszwoda.pl

Dominika Olkusz-woda. Eksperst inwestycyjny

Wahania cenowe akcji

Jedną z największych obaw inwestorów kapitałowych jest możliwość utraty swoich pieniędzy. Inwestujemy z nadzieją na uzyskanie zysku kapitałowego, który zrekompensuje nam ryzyko związane z zainwestowaniem naszych pieniędzy.

Co to jest zmienność?

Każdy instrument finansowy będący przedmiotem obrotu na rynku wtórnym podlega wahaniom cenowym. Gdy kupujący i sprzedający dojdą do porozumienia w sprawie ceny, transakcja może dojść do skutku.

Cena ta odzwierciedla konsensus pomiędzy obiema stronami co do wartości aktywów w tym czasie. Ponieważ cena zależy od opinii obu stron, a opinie zmieniają się w czasie, w konsekwencji ceny oscylują. Ta oscylacja jest tym, co na rynkach znane jest jako zmienność. Kiedy ceny bardzo się różnią, mówimy, że mamy do czynienia z dużą zmiennością.

Miarą używaną do obliczania zmienności aktywów finansowych, czy to akcji, czy funduszu, jest odchylenie standardowe. Ten termin statystyczny mierzy, na podstawie danych z przeszłości, jak bardzo jego cena odchyla się od średniej.

Najnowsze informacje o bankach

Czy zmienność jest dobra czy zła?

Zmienność sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. Fakt, że istnieje rozbieżność kryteriów dotyczących wartości aktywów jest tym, co pozwala na istnienie rynku. Dla kogoś, kto chce sprzedać produkt, fakt, że ceny rosną jest dobrą rzeczą, ponieważ będzie mógł sprzedać swoje towary po wyższej cenie. Dla kogoś kto chce kupować, woli, żeby ceny spadały, bo zawsze bardziej opłaca się kupić coś jak najtaniej.

To, jak inwestor reaguje na zmienność, decyduje o tym, czy mu ona szkodzi, czy też mądrze ją wykorzystuje. Zmienność daje cierpliwym inwestorom możliwość kupowania okazji, jak również sprzedawania swoich aktywów z zyskiem.

Strategie radzenia sobie z niestabilnością

Istnieje kilka rzeczy, które inwestor powinien rozważyć, aby lepiej zrozumieć jak ostrożnie reagować w obliczu zmienności. Powinny one stanowić część oceny inwestora i mogą pomóc mu uniknąć stania się swoim własnym najgorszym wrogiem.

Określenie horyzontu czasowego naszych inwestycji

Określenie, jaki mamy horyzont czasowy dla naszych inwestycji jest zawsze kluczowym czynnikiem. Aktywa o bardziej zmiennej naturze w krótkim okresie, takie jak akcje, mogą być najlepszymi aktywami długoterminowymi, ponieważ krótkoterminowe wahania stają się mniej istotnym czynnikiem niż ogólny wzrost wartości w czasie.

Jeśli jednak zależy nam na krótkoterminowym bezpieczeństwie naszych pieniędzy, powinniśmy szukać mniej zmiennych alternatyw, aby mieć pewność, że kiedy będziemy chcieli pozbyć się naszych pieniędzy, nie poniosą one dużych strat.