Wybierz język:  PL PL  EN EN

Projekt pn. "Zaopatrzenia w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej
po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo - Hutniczy Bolesław"

Informacje dotyczące Projektu pod numerem INFOLINII: 800 704 054 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 19:00

finansowane z Europejski Obszar Gospodarczy